Локација

ФК „Филип Филиповић“ за тренинге и утакмице има на располагању три фудбалска игралишта у Дуваништу, у дворишту ОШ „Душан Радовић“.